Splash Semida All Over. - Just For The Taste Of Semida.

Ordning och reda

När man ska installera ett kassaregister så gör man ofta det av olika anledningar, dock brukar det främsta vara för att man vill hålla reda på ekonomin bättre och bättre kunna övervaka inkomster och utgifter. Detta är faktiskt, om man har en butik med kassa, ett väldigt bra sätt att kunna övervaka datan och på det sättet kunna jobba effektivare och utan förluster. Men man kan också känna det så att man vill kanske ha den friheten som det är utan ett kassaregister. Då kan man bara stänga av det.